جستجوی استاد

یحیی قنبرپور


کارشناس ارشد آمار ریاضی

مدرس دانشگاه

شبکه های احتماعی

استان: تهران
شهر: تهران
تلفن: 09367186092
همراه:
ایمیل:
آدرس: تهران

آمار و احتمالات کلیه رشته ها در تمامی مقاطع تحصیلی ریاضی در سطوح پایه تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های آماری آمار توصیفی،آمار استنباطی،آمار و کاربرد آن در مدیریت،آمار کاربردی،تحلیل آماری،آمار مقدماتی،آمار زیستی،آمار ناپارامتری،تدریس،تدریس آمار،آمار دانشگاهی،آمار کارشناسی،آمار کارشناسی ارشد،آمار دکتری،آمادگی برای کنکو

مدرس دانشگاه پیام نور مرند (تدریس درس آمار تمامی رشته ها) بیش از 5 سال

مدرس دانشگاه پیام نور خوی (تدریس دروس تخصصی رشته آمار) بیش از 5 سال

همکاری با مرکز مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

همکاری با کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

تدریس خصوص دروس آمار بیش از 15 سال

 

ثبت نام در دوره های استاد

دوره ای جهت ثبت نام ثبت نشده است

ارسال پیام به استاد

 
  
 
 

نظر هنرآموزان این استاد


 
   
 
 

اساتید ویژه و پیشنهاد شده