خدمات ویژه


. استفاده از خدمات ویژه سامانه که شامل:

- ارائه وب سایت اختصاصی ثبت نام با دامنه (آدرس اینترنتی) مختص شما

- تبلیغات ویژه در سامانه و نمایش آموزشگاه و کلاس های شما بصورت ویژه و نمایش در صدر جستجوها

- ارائه خدمات مبتنی بر پیام رسان تلگرام که شامل ربات هوشمند سامانه و همچنین کانال تلگرام سامانه و مهمتر کانال تلگرام آموزشگاه شما.

- ارسال کلاس ها و دوره های شما به تلگرام هنرآموزان شهرتان

ارائه وب سایت اختصاصی با دامنه اختصاصی شما