جستجوی آموزشگاه ها

هیات شطرنج استان فارس


دپارتمان: 0

دوره: 0

تعداد کل ثبت نام:  0

مشاهده:  3603

مدیریت: آقای جواهری
استان: فارس
شهر: شيراز
تلفن:   |  
فکس:
همراه:
ایمیل:
وب سایت:
آدرس:

نقشه

درباره آموزشگاه

دپارتمان ها و دوره ها

دپارتمان و دوره ای ثبت نشده است

ثبت نام در کلاس های آموزشگاه

متاسفانه کلاسی تعریف نشده است

ارسال پیام به آموزشگاه

نظر هنرآموزان آموزشگاه


آموزشگاه های مشابه

آموزشگاه های ویژه و پیشنهاد شده