جستجوی آموزشگاه ها

شکوه زبان پژوه

shokouh zabanpajouh


زبان انگلیسی، زبان فرانسه، IELTS موسیقی، نقاشی مکالمه زبان

دپارتمان: 6

دوره: 28

تعداد کل ثبت نام:  0

مشاهده:  3154

مدیریت: دکتر حمیدرضا شیرمحمدی
استان: البرز
شهر: كرج
تلفن: 02634459145  |  02634422815
فکس:
همراه:
ایمیل:
وب سایت: http://www.shokouh.info
آدرس: کرج رجایی شهر ابتدای هفتم غربی پلاک19

نقشه

درباره آموزشگاه

شرکت شکوه زبان پژوه پیشگام در آموزش زبان انگلیسی، دوره های گرامر مقدماتی، مکالمه میانی، PreIELTS و دوره های پیشرفته آیلتز

آموزش زبان فرانسه

آموزش دوره های گوناگون نقاشی ویژه کودکان نوجوانان و بانوان

آموزش دوره های گوناگون موسیقی ویژه کودکان نوجوانان و بانوان

دپارتمان ها و دوره ها

  زبان انگلیسی پیشرفته (آیلتز و پره آیلتز)  ‎8 دوره
 • پری آیلتز گفتاری    شهریه : 1،800،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • پری آیلتز خوانش    شهریه : 1،800،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • پری آیلتز شنیداری    شهریه : 1،800،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • پری آیلتز نوشتاری    شهریه : 1،800،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • آیلتز شنیداری    شهریه : 1،800،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • آیلتز نوشتاری    شهریه : 1،800،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • آیلتز گفتاری    شهریه : 1،800،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • آیلتز خوانش    شهریه : 1،800،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

  زبان انگلیسی مکالمه بزرگسالان  ‎5 دوره
 • اس ای سی 1    شهریه : 1،460،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • اس ای سی 2    شهریه : 1،460،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • اس ای سی 3    شهریه : 1،460،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • اس ای سی 4    شهریه : 1،460،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • اس ای سی 5    شهریه : 1،460،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

  زبان انگلیسی نوجوانان  ‎6 دوره
 • نوجوانان 1    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • نوجوانان 2    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • نوجوانان 3    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • نوجوانان 4    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • نوجوانان 5    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • نوجوانان 6    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

  زبان انگلیسی کودکان  ‎6 دوره
 • پرایمری 1    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • پرایمری 2    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • پرایمری 3    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • اینترمدیت 1    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • اینترمدیت 2    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • اینترمدیت 3    شهریه : 1،260،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

  موسیقی  ‎2 دوره
 • موسیقی خصوصی    شهریه : 1،800،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • موسیقی نیمه خصوصی    شهریه : 1،050،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

  نقاشی  ‎1 دوره
 • نقاشی تخصصی    شهریه : 1،200،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

ثبت نام در کلاس های آموزشگاه

متاسفانه کلاسی تعریف نشده است

ارسال پیام به آموزشگاه

 
  
 
 

نظر هنرآموزان آموزشگاه


 
   
 
 

آموزشگاه های مشابه

آوای بهشت البرز


AVA BEHESHT ALBORZ

مجتمع فرهنگی و آموزشی كرج

موسسه آموزش عالی آزاد چاوش


مجتمع فرهنگی و آموزشی كرج

آموزشگاه های ویژه و پیشنهاد شده