جستجوی دوره های آموزشگاه ها

دوره های آموزشی   

نمایش 1-10 از 10 آموزشگاه
در حال ثبت نام
0 %

پکیج ZBRUSH

نحوه برگزاری:  مجازی - مکاتبه ای

ارزش واقعی:   220،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1400/09/30

برگزارکننده:  وبسایت مای ایلرن

شهر:  تهران

در حال ثبت نام
25 %

دوره آموزش مجازی فتوشاپ

نحوه برگزاری:  مجازی - مکاتبه ای

ارزش واقعی:   218،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1400/09/30

برگزارکننده:  وبسایت مای ایلرن

شهر:  تهران

در حال ثبت نام
20 %

مدیریت بازاریابی و فروش

نحوه برگزاری:  مجازی - مکاتبه ای

ارزش واقعی:   103،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1400/09/30

برگزارکننده:  وبسایت مای ایلرن

شهر:  تهران

در حال ثبت نام
50 %

دوره ی آموزشی SQL Server

نحوه برگزاری:  مجازی - مکاتبه ای

ارزش واقعی:   140،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1400/09/30

برگزارکننده:  وبسایت مای ایلرن

شهر:  تهران

در حال ثبت نام
75 %

اصول و فنون و هنر مذاکره

نحوه برگزاری:  مجازی - مکاتبه ای

ارزش واقعی:   250،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1400/09/30

برگزارکننده:  وبسایت مای ایلرن

شهر:  تهران

در حال ثبت نام
35 %

مولتی ویتامین مدیریتی

نحوه برگزاری:  آنلاین

ارزش واقعی:   30،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1400/09/11

برگزارکننده:  وبسایت مای ایلرن

شهر:  تهران

در حال ثبت نام
50 %

دوره آموزشی مهارتهای هفتگانه رایانه ICDL

نحوه برگزاری:  مجازی - مکاتبه ای

ارزش واقعی:   450،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1400/09/30

برگزارکننده:  وبسایت مای ایلرن

شهر:  تهران

در حال ثبت نام
0 %

دوره آموزش تخصصی access٬ powerpoint٬excel٬word٬

نحوه برگزاری:  مجازی - مکاتبه ای

ارزش واقعی:   200،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1400/09/30

برگزارکننده:  وبسایت مای ایلرن

شهر:  تهران

در حال ثبت نام
90 %

رموز فروش و پس انداز

نحوه برگزاری:  آنلاین

ارزش واقعی:   100،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1400/09/11

برگزارکننده:  وبسایت مای ایلرن

شهر:  تهران

در حال ثبت نام
0 %

دوره ی آموزشی مجازی سازی

نحوه برگزاری:  مجازی - مکاتبه ای

ارزش واقعی:   220،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1400/09/30

برگزارکننده:  وبسایت مای ایلرن

شهر:  تهران

آموزشگاه های ویژه و پیشنهاد شده